Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia Microsoft Office / SZKOLENIE MS01: STANDARDY PRACY W MICROSOFT OFFICE

TS3: VBA W MICROSOFT EXCEL I MICROSOFT ACCESS ; Kurs podstawowy

Tryb: Szkolenie zamknięte / stacjonarne / zdalne
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 5 dni - 35 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: Maksymalnie 8 osób
Najbliższe szkolenia: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym
Cena netto/osoby: Kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

Brak


Program szkolenia:

 • Makra
  • Rejestrowanie i edycja makr
  • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
 • Środowisko VBA
  • Visual Basic Editor i jego opcje
  • Zarządzanie komponentami
  • Skróty klawiszowe
  • Optymalizacja środowiska
 • Wstęp do programowania proceduralnego
  • Procedury: Function, Sub
  • Typy danych
  • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end
  • Instrukcja case
  • Pętle do ... loop while, until
  • Pętla for ... next
  • Instrukcje przerwania pętli (exit)
  • Przetwarzanie macierzy
 • Ciągi znaków
  • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
  • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
 • Visual Basic
  • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
  • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
  • Deklaracja zmiennych
  • Zasięg i czas życia zmiennych
  • Operatory i ich priorytety
  • Opcje modułów
  • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
  • Obiekty, klasy, metody i własności
  • Zabezpieczanie kodu
  • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 • Debuggowanie
  • Przetwarzanie krokowe
  • Okienko Locals
  • Okienko Immediate
  • Pułapki - Watches
  • Call Stack
 • Obsługa błędów
  • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
  • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
  • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
 • Model Obiektów Excel
  • Obiekt Application
  • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
  • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
  • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
  • Obiekt Selection
  • Kolekcja Range
  • Obiekt Cells
  • Wyświetlanie danych na pasku status
  • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
  • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
 • Obsługa zdarzeń w języku VBA
  • Czym jest zdarzenie?
  • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
  • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
  • Obsługa często występujących zdarzeń
 • Formularze VBA
  • Tworzenie własnych formularzy
  • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
  • Wykorzystanie formularzy w arkusz
 • Tablice
  • Tablice statyczne i statyczne wielowymiarowe
  • Tablice dynamiczne
  • Tablica dynamiczna typu Variant
  • Optymalizacja tablic i pamięci
  • Tablice wielowymiarowe
 • Programowanie obiektowe
  • Klasy i obiekty
  • Tworzenie klas
  • Tworzenie i niszczenie obiektów
  • Tworzenie metod
  • Tworzenie własności
  • Walidacja danych przy pomocy własności
  • Domyślne własności i metody
  • Obsługa błędów w klasach
  • Konstruktor i destruktor klasy
 • Tworzenie i zarządzanie kolekcjami
  • Tworzenie kolekcji
  • Dodawanie i usuwanie elementów
  • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 • Zaawansowane struktury i funkcje VBA
  • Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)
  • Procedury o zmiennej ilości parametrów
  • Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray)
  • Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów
  • Typy użytkownika (User-defined Type)
  • Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0
  • Parametry opcjonalne i wartości domyślne
  • Konwersja typów (Conversion)
 • Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików tekstowych
  • Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych
  • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
  • Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
  • Praca z plikami XML
 • Dodatki
  • Tworzenie własnych dodatków
  • Tworzenie paska narzędzi dla dodatku
  • Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie
 • Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Microsoft Scripting Runtime
 • Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych
  • Referencje do zewnętrznych źródeł danych
  • Wykorzystanie biblioteki ADO
  • Obiekty ADO: Connection, Command, Recordset
  • Łańcuch połączenia - connection string
  • Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL
  • Biblioteka ADOX i możliwości modyfikowania struktury bazy danych
  • Wywoływanie kwerend parametrycznych
  • Eksportowanie zbioru rekordów do pliku XML
  • Importowanie pliku XML
 • Postawy języka SQL
  • Podstawowa budowa zapytania – kolejność działań
  • Ograniczenia wyników danych
  • Sortowanie danych
  • Ranking danych
  • Pobieranie danych z wielu tabel

 • W trakcie kursu uczestnicy:

  • Wykonują ćwiczenia utrwalające, obserwują powstawanie struktur i analizują kod

  Adresaci szkolenia:

  • Szkolenie dla osób, które chcą zoptymalizować oraz zautomatyzować proces pobierania, przetwarzania i raportowania danych. Narzędziem do raportowania jest Excel, źródła danych to tabele i kwerendy w MS Access oraz SQL Server. Szkolenie prowadzone od podstaw do zaawansowanych procedur.

  Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

  * - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE