Strona główna / Szkolenia / Szkolenia Inżynierskie SEW-Eurodrive / SZKOLENIE N4: SYSTEM WIELOOSIOWY MOVIAXIS®

N4: SYSTEM WIELOOSIOWY MOVIAXIS®

Tryb: Szkolenie zamknięte
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 1 dzień - 8 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: Maksymalnie 6 osób

Wymagania wstępne dla uczestników

Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i techniki napędowej. Podstawowa znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego.


Cel kursu:

 • Zapoznanie się z rodzajami i cechami silników SEW
 • Zapoznanie się z budową i działaniem falowników MOVIAXIS®
 • Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie parametryzacji falowników w trakcie zajęć z modelami

Program szkolenia:

 • Omówienie pracy silnika asynchronicznego zasilanego z falownika (technika 50Hz i 87Hz) oraz jego osprzętu
 • Opis elementów silników serwo SEW
 • Opis elementów MOVIAXIS®: oznakowanie, schematy połączeń, diagnostyka błędów, tworzenie backupów, tryby pracy, interfejs, wysterowanie, złącze bezpieczeństwa
 • Omówienie celów zastosowania i zasad doboru osprzętu dla falowników szafowych: dławiki, filtry, rezystory
 • Praktyczne ćwiczenia z parametryzacji falowników na modelach: zastosowanie komputera, kluczowe parametry, tryb ręczny uruchamiania napędu, przechowywanie danych, diagnostyka, wyważanie napędu, praca w trybach regulacji prędkości, momentu, pozycjonowania

W trakcie kursu uczestnicy:

 • Zapoznają się z typami oraz osprzętem silników asynchronicznych
 • Poznają pracę silnika asynchronicznego zasilanego z falownika (technika 50Hz i 87Hz)
 • Zapoznają się z rodzajami oraz osprzętem silników serwo SEW
 • Poznają budowę falownika MOVIAXIS®
 • Nabędą praktyczne umiejętności w zakresie obsługi falownika, diagnostyki błędów, tworzenia kopii zapasowych
 • Nauczą się stosować i dobierać właściwy osprzęt dla falowników szafowych
 • Przećwiczą proces parametryzacji falownika na modelach

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Automatycy przeprowadzający uruchomienia instalacji

Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-Eurodrive Polska Spółka z o.o. wszystkie prawa zastrzeżone